67951

مقدمه و تاریخچه ای بر رنگ:


دنیایی که نظاره گر ان هستیم از دو عنصر مهم تجسمی یعنی«فرم»و«رنگ»که ضمنا هر کدام لازم وملزوم یکدیگرند تشکیل شده است.
هر موجودی که در این دنیا به چشم می آید،نخست ار لحاظ شکل و اندازه و سپس به واسطه پوشش رنگی آن مورد توجه قرار میگیرد و رنگ علامت مشخصه هر شیء طبیعی است. گروهی از دانشمندان براین عقیده هستند که رنگ حتی قبل از شکل شیء به نظر مشاهده کننده میرسد.
رنگ از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است چرا که انسان ها را از لحاظ زیبایی و به واسطه روان شناسی تحت تأثیر قرار میداده و در روحیه انسان اثرات غیر قابل انکاری داشته و دارد.
رویت رنگها در رابطه با«طبیعت اشیاء»،«چگونگی تابش نور»و «وضعیت عضو بینایی»است. در قرن17میلادی،«نیوتن»موفق شد با تجزیه نور سفید،رنگهای طیف را به دست اورد. او کشف کرد که نور سفید شامل انواع اشعه است که هرگاه به طور جداگانه با شبکه چشم انسان اصابت کند احساس یک رنگ مجزا را به وجود خواهد آورد و اختلاط این اشعه ها(امواج نور)بر روی شبکه چشم،رنگ سفید را محسوس می سازد.
از زمان نیوتن،تا کنون نظریه های علمی بیشماری در رابطه با رنگها ارائه شده است و اندیشمندانی همچون«استوالد»،«شورول»،«مکسول» و«گوته»تحقیقات جالبی را به انجام رسانده و نتایج و دستاوردهای ارزنده ای را اعلام داشته اند.
در حال حاضر تحقیقات و پژوهش های گسترده و متعددی درباره رنگ توسط دانشمندان در حال انجام است که بی شک نتایج جدیدی راهم به همراه خواهد داشت.

درباره فیزیک رنگ 

تجزیه نور سفید خورشید به صورت طیفی از رنگ ها،در سال1676میلادی،توسط«ایزاک نیوتن»انجام شد. رنگ هایی که از تجزیه نور سفید به دست می آید عبارتند از:قرمز،نارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی وبنفش
اگر همین نور ها را از طریق عدسی دو باره عبور دهیم رنگ سفید ظاهر میشود،تجزیه نور و ایجاد رنگهای طیف در اثر انکسار نور سفید به وجود می آید.

بدین ترتیب رنگ قرمز بیشترین طول موج و رنگ بنفش کمترین طول موج را دارد. ابتدایی ترین و ضمنا یکی از مهمترین تمرینات رنگ شناسی تجربه در روی دایره رنگ است.
رنگهای اولیه یعنی:زرد،قرمز و آبی به صورت مثلث در وسط دایره رنگ قرار میگیرند که به آن ها رنگهای اصلی یا رنگ های بنیادی هم میگویند.
رنگهای ثانویه یعنی:نارنجی،بنفش و سبز به صورت مثلث متساوی الاضلاع در بیرون قرار میگیرند که به آنها رنگهای فرعی یا تکمیلی یا مکمل هم میگویند.
رنگهای ثالث یعنی:نارنجی زرد،قرمز نارنجی،قرمز بنفش،بنفش آبی،سبز آبی،سبز زرد در محیط دایره به تصویر در می آیند. در حالی که سه رنگ اولیه و سه رنگ ثانویه راهم در مجموعه دوازده رنگ_رنگ دایره رنگی مشاهده میکنیم.  

Call Now Buttonتماس