67951

ریشه بافی فرش

 

قالى و فرش ها به خاطر استفاده زياد،بعد از مدتى ريشه هايشان از بين ميرود و لازم است ريشه دوزى شوند  و همينطور به دليل پوسيدگى چله فرش،مخصوصأ چله هاى پنبه اى فرش ها نياز به مرمت و بازسازى دارند؛زمانى كه ريشه هاى فرش از بين رفته باشد،قسمتهاى از بين رفته اى ريشه ها را از انتهاى بافت با دستگاه برش جدا سازى انجام ميشود،سپس عمل ريشه بافى و مرمت انجام ميشود.

 

 

Call Now Buttonتماس