67951

شیرازه بافی فرش

 

يكى از روش هايى كه براى پيشگيرى از پارگى وساييده شدن فرش به كار ميرود،شيرازه دوزى است. به نوارهايى كه در لبه طولى قالى قرار دارند شيرازه گفته ميشود.
از مزاياى شيرازه ايجاد پايدارى در لبه هاى قالى و براىجلوگيرى از ساييده شدن فرش ونفوذ آب ومايعات ديگر به داخل فرش است.
در شيرازه دوزى بايد به انتخاب نخ توجه لازم انجام شودكه نخ هاى مناسب براى قالى هاى مختلف انتخاب گردد زيرا شيرازه هاى نامناسب مانعلول شدن فرش شده و در زمان باز كردن صورت ظاهرى فرش را نا مناسب جلوه ميدهد.

Call Now Buttonتماس