67951

چرم دوزی فرش

مزاياى ى

 جلوگيرى از لوله شدن كناره هاى طولى قالى وفرش،جلوگيرى از لغزش وسر خوردن فرشهاى ظريف در سطوح مختلف مثل پاركتوسنگهاى صيقلى وسراميكى وبه دليل پنهان كردن سوزن وميخ كناره هاى فرش .

اصول چرم دوزى

چرم را در پشت ودر لبه هاى طولى فرش وبه وسيله ى سوزن ونخ مخصوص چرم دوزى به صورت زيگزاگ از قسمت پشت فرش به كناره هاى آن دوخته ميشود. معمولا عرض چرم بين سه الى پنج سانتى متر ميباشد، براى قالى هاى نفيس عمليات چرم دوزى هم در طول وهم در عرض قالى انجام ميشود،كه سپس امكان آويز كردن آنروى ديوار امكان پذير ميشود.
جنس چرمى كه استفاده ميشود بايد مقاومت وسختى مناسب راداشته باشد كه از لول شدن فرش ها جلوگيرى كند؛جنس چرم هابه صورت طبيعى يا مصنوعى (كه بيشتر از چرم مصنوعى است) مورد استفاده قرار ميگيرد

Call Now Buttonتماس