آيا براى شما اتفاق افتاده كه فرش هاتون پوسيده شده باشه خودتون هم اطلاع نداشته باشيد،دلايل پوسيدگى فرش چى ميتونه باشه؟پاسخ : اصلى ترين عامل پوسيدگى ريختن آب و غذاهاى كه مايعات دارن مثل سوپ ،آش و امثال آن اگر اين اتفاق افتاد سريعا فرش رو پاك كرده وبه كمك سشوار خشك...